Ticari otomasyon ??z?mleri.

De?erli Emex ailesi;


2007 y?l?nda sizlerle ba?layan Emex yolculu?umuz,
yakla??k 10 y?l aradan sonra , 01.07.2017 tarihi itibari ile sonlanm??t?r.

01.07.2017 tarihi itibari ile hi? bir Emex ?r?n?nde yeni lisans sat??? yap?lmayacakt?r.
Sadece eski kullan?c?lara ERP12 Da??t?c? , ??z?m orta?? ve Bayileri taraf?ndan,
destek verilmeye devam edilecektir.

Bundan sonra t?m Emex Da??t?c? , ??z?m orta?? ve bayileri sizlere ERP12 ile ??z?m sunmaya devam edecekleridir.

Ba?ta Emex'in do?um yeri olan Ezurum'daki t?m m??terilerimize ve
g?zel ?lkemizin hemen hemen t?m yerle?im birimlerinden Emex ?r?nlerini sat?n alarak i?yerlerinde kullanan
binlerce Emex kullan?c?s?na ,
y?llarca ?r?n?m?z? sizlere ula?t?ran Da??t?c? , ??z?m orta?? ve Bayilerimize
sonsuz ??kranlar?m?z? sunar?z.

??z?m Ortaklar?m?z

Size

En h?zl? ?ekilde ; en g?ncel ??z?mlerimizi sizlere ula?t?rmak i?in telefonlar?n?z? bekliyorlar ...

??z?mlerimiz

?nternet ba?lant?n?z olan herhangi bir yerden ?ubelerinizin ve merkezinizin bilgilerine ula?mak istiyorsan?z, tek yapman?z gereken emex yaz?l?mlar?nda birini sat?n almak ve ek paket olarak e?zamanlama mod?l?n? almakt?r.

Ekran G?r?nt?leri

Emex yazl?m ekranlar?ndan baz?lar?

2013 Emex Bayi Toplant?s?

12/01/2013 Tarihinde Yap?lan Emex Bayi Toplant?s?ndan kareler

Download

Emex Professional Setup

25.02.2013 Windows 8'de kurulum yaparken ?nce Kullan?c? Hesap Denetimi ayarlar?n? k?s?n?z. Daha sonra Setup.exe dosyas?n?n ?zerinde sa?tu?a basarak y?netici olarak ?al??t?r?n?z.

Guncelleme Dosyas?

09.11.2012
  • ?ndir   
  • DikkatG?ncellemeleri yapabilmek i?in program?n?z?n kurulu oldu?u kalas?re a??n. Ve ?al??t?r?n

?leti?im

www.erp12.com.tr

0850 302 03 04

info@erp12.com.tr